Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: Anita Bartulović

Curiculum vitae - English


NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju
E-MAIL ADRESA: abartulo@unizd.hr

https://www.croris.hr/osobe/profil/28538

ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE: izvanredni profesor

1. Osobni podaci

Godina rođenja: 1973.

2. Obrazovanje

Godine 2000. diplomirala je Grčki jezik i književnosti te Povijest na Filozofskome fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, a 2004. godine Latinski jezik i rimsku književnost na Sveučilištu u Zadru.

Akademske godine 2007./2008. upisala je Poslijediplomski doktorski studij medievistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a u travnju 2014. obranila doktorski rad pod naslovom „Paleografska, diplomatička i filološka analiza spisa zadarskog notara Petra Perencana (1361. ‒ 1392.)” pod mentorstvom prof. u miru dr. sc. Olge Perić i prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol.

3. Radno iskustvo

Školske godine 2003./2004. radila je kao profesor povijesti i latinskoga jezika u Srednjoj školi Ambroza Haračića u Malome Lošinju, a od 2004. do 2007. godine kao profesor grčkoga i latinskoga jezika te povijesti u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. u Zadru.

Od studenoga 2007. znanstveni je novak na projektu „Izdavanje rukopisa Petra Perençana, zadarskog bilježnika iz 14. stoljeća” glavnoga istraživača dr. sc. Milenka Lončara. Godine 2009. asistent je na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru, a od 2014. radi na mjestu višega asistenta. U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je u siječnju 2017., a na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u veljači 2023. godine.

4. Područje znanstvenoga interesa: srednjovjekovni latinitet, latinska paleografija i diplomatika, srednjovjekovni bilježnički spisi, govorni i pisani diskurs u srednjovjekovnom društvu

5. Objavljeni radovi

 1. O jezičnoj komunikaciji prema spisima zadarskoga notara Petra Perencana (136 ‒1392.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i umjetnosti 33 (2015), 71‒10
 2. Padovanci u Zadru: zadarski notar Petar Perencan (1361. ‒ 139) i njegovi klijenti, Hum, god. 10, br. 14 (2015), 161‒180 (u koautorstvu s Lindom Mijić).
 3. Frazemi sa sastavnicom iz semantičkoga polja “voda” u klasičnim jezicima i hrvatskom jeziku, Fluminensia, god. 28, br. 1 (2016), 123‒141 (u koautorstvu s Lindom Mijić).
 4. Prilog životopisu zadarskoga bilježnika Petra Perencana (1365. ‒ 1392.), Povijesni prilozi 50 (2016), 49‒69.
 5. Voda i s njome značenjski povezani leksemi u spisima srednjovjekovnoga zadarskog notara Petra Perencana, Folia onomastica Croatica 25 (2016), 1‒19 (u koautorstvu s Lindom Mijić).
 6. Bartulović, A. (2019). Unusual Details of Everyday Life from the Notary Registry of Petrus, Called Perençanus, a Notary from Zadar (1365–1392). Povijesni prilozi, 56 (2019), 201‒228.
 7. Integracija došljaka s Apeninskog poluotoka u zadarskoj komuni (1365. – 1374.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 61 (2019), 135‒177.

6. Izlaganja na znanstvenim skupovima

 1. Padovanci u Zadru: notar Petar Perencan (136 − 1392.) i njegovi klijenti, Međunarodni znanstveni skup „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’ Adriatico ed oltre”, Zadar – Biograd na Moru, 23. ‒ 25. listopada 2014. (u koautorstvu s Lindom Mijić).
 1. Frazemi sa sastavnicom “voda” u klasičnim jezicima i hrvatskome jeziku, Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani 6”, Zadar – Novalja, 25. ‒ 26. rujna 2015. (u koautorstvu s Lindom Mijić).
 1. Leksemi iz semantičkog polja “voda” u spisima srednjovjekovnog zadarskog notara Petra Perencana, Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani 6”, Zadar – Novalja, 25. ‒ 26. rujna 2015. (u koautorstvu s Lindom Mijić).
 2. Novi doseljenici s Apeninskoga poluotoka u razdoblju od 1366. do 137 godine u Zadarskoj komuni, Međunarodni znanstveni skup „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’ Adriatico ed oltre”, Zadar, 27. ‒ 29. listopada 2016.
 3. Izvan okvira pravnih formula srednjovjekovnih bilježničkih spisa, Međunarodni znanstveni skup „Natales grate numeras?”, Zadar, 7. ‒ 8. travnja 2017.
 4. The Problem of Titles of Medieval Notarial Records, Međunarodni znanstveni skup „Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage”, Zadar, ‒8. studenoga 2017.
 5. Medieval Wills of Testators of Italian origin in the Municipality of Zadar, Međunarodni znanstveni skup „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’ Adriatico ed oltre”, Zadar, 25. ‒ 27. listopada 2018.
 6. Žena u zadarskim srednjovjekovnim oporukama, Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani 8”, Zadar – Benkova, ‒ 9. studenoga 2019.