Odjel za klasičnu filologiju

Akademsko osoblje

 

Doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić

Funkcija: pročelnica Odjela za klasičnu filologiju

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1311

Telefon: 023 200 551

E-mail: tserreqi@unizd.hr

Konzultacije za studente: ponedjeljkom 13 - 14 i srijedom 13 - 14 h ili prema dogovoru

 

Doc. dr. sc. Ankica Bralić Petković

Funkcija: zamjenica pročelnice Odjela za klasičnu filologiju, ECTS koordinatorica

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1313

Telefon: 023 200 510

E-mail: ankbralic@unizd.hr

Konzultacije za studente: ponedjeljkom 12 - 13 h ili prema dogovoru

 

Izv. prof. dr. sc. Nada Bulić

Funkcija: član Povjerenstva za kvalitetu

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1312

Telefon: 023 200 591

E-mail: nbulic@unizd.hr

Konzultacije za studente: četvrtkom 13 - 14 h ili prema dogovoru

 

Izv. prof. dr. sc. Diana Sorić

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1311

Telefon: 023 200 551

E-mail: disoric@unizd.hr

Konzultacije za studente: četvrtkom 14 - 15 h ili prema dogovoru

 

Doc. dr. sc. Anita Bartulović

Funkcija: koordinatorica za studente s invaliditetom

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1314

Telefon: 023 200 745

E-mail: abartulo@unizd.hr

Konzultacije za studente: četvrtkom od 10 h ili prema dogovoru

 

Doc. dr. sc. Sabira Hajdarević

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1313

Telefon: 023 200 510

E-mail: shajdarevic@unizd.hr

Konzultacije za studente: ponedjeljkom iza 14.45 i utorkom iza 13.15 (i po dogovoru)

 

Doc. dr. sc. Linda Mijić

Funkcija: voditeljica stručne prakse 

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1314

Telefon: 023 200 745

E-mail: lmijic@unizd.hr

Konzultacije za studente: četvrtkom od 12 h ili prema dogovoru

 

Dr. sc. Maria Mariola Glavan, poslijedoktorandica

Funkcija: predsjednica Povjerenstva za kvalitetu, zamjenica MOZVAG koordinatora

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1312

Telefon: 023 200 591

E-mail: mglavan1@unizd.hr

Konzultacije za studente: utorkom 14 - 16 h ili prema dogovoru

 

Dr. sc. Zvonko Liović, predavač

Funkcija: MOZVAG koordinator

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1312

Telefon: 023 200 591

E-mail: zliovic@unizd.hr

Konzultacije za studente: prema dogovoru

 

Mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas, predavačica

Funkcija: koordinatorica za međunarodnu mobilnost studenata i nastavnika 

Lokacija: Obala kralja Petra Krešimira IV./2, ured 1312

Telefon: 023 200 591

E-mail: ssmodlak@unizd.hr

Konzultacije za studente: prema dogovoru