Odjel za klasičnu filologijuIME I PREZIME: doc. dr. sc. Nada Bulić
NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju
E-MAIL ADRESA: nbulic@unizd.hr

https://www.croris.hr/osobe/profil/3472


ŽIVOTOPIS

datum rođenja: 12.svibnja 1968.
mjesto rođenja: Zadar
zvanje; znanstveni status: izvanredni profesor

Diplomirala Grčki jezik i književnost i Latinski jezik i rimsku književnost 1994. god. na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Kao student dobila dvije Sveučilišne nagrade za ak. god. 1989/90 i 1990/91.
Upisala Poslijediplomski studij iz Književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Završila Program novogrčkog jezika na Filozofskom fakultetu u Ateni 1997. Predavala pet godina grčki i latinski jezik u Klasičnoj gimnaziji u Zadru. Od 1996. do 2000. znanstveni novak na projektu «Biti Hermana Dalmatinca» glavnog istraživača Antuna Slavka Kalenića. U istom periodu radila u Povjerenstvu za udžbenike Ministarstva Prosvjete i sporta.
 Magistrirala 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom «Stil filozofskog diskursa Hermana Dalmatina». Od 2000. godine asistent na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru. Dana 14. rujna 2010. obranila je disertaciju pod naslovom "Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina". Područje znanstvenog interesa: latinitet dvanaestog stoljeća, prijevodi grčkih filozofa na arapski i sa arapskog na latinski jezik; novogrčki jezik i književnost.

Popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235624