Odjel za klasičnu filologiju

Završni i diplomski radovi

Prijediplomski studiji Latinskog jezika i rimske književnosti te Grčkog jezika i književnosti završavaju obranom završnog rada, a diplomski studiji obranom diplomskog rada.

Završni i diplomski radovi koji se brane nakon 1. prosinca 2015. godine trebaju biti pripremljeni prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Upute su dostupne ovdje.

Obavezni elementi koje mora sadržavati svaki završni i diplomski rad zbog pohrane u Digitalni repozitorij navedeni su ovdje.

Primjeri korica završnih i diplomskih radova te obrasci koje student treba ispuniti i priložiti završnom/diplomskom radu dostupni su ovdje

Zahtjev za odobrenje teme završnog / diplomskog rada - ispunjava se računalom, preuzmite ovdje.

Studenti koji žele obraniti rad u tekućoj akademskoj godini, ispunjen zahtjev za odobrenje teme trebaju posalti mentoru e-mailom najkasnije do kraja nastave u zimskom semestru. Studenti koji planiraju upisati apsolventski semestar ili godinu mogu bilo kada predati ispunjen i potpisan zahtjev, ali najmanje tri mjeseca prije planirane obrane. 

Upute za oblikovanje dostupne su OVDJE.

Postupak prijave i obrane dostupan je OVDJE.

Postupak završetka studija za studente koji ne brane završni rad na Odjelu za klasičnu filologiju dostupan je OVDJE.

Radove koji su objavljeni na digitalnom repozitoriju Sveučilišta u Zadru mogu se vidjeti ovdje. Za pregledavanje radova potrebno je prijaviti se sa AAI korisničkim računom.

DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunsku ispravu.  Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im u dopunsku ispravu o studiju budu upisane dodatne informacije trebaju ih tijekom studija, a najkasnije prije obrane završnog/diplomskog rada, dostaviti u tajništvo Odjela.

Dodatni se podatci šalju e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama (po potrebi).

U dodatne podatke ulazi sljedeće:

  • sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima Odjela za klasičnu filologiju (dovoljno je dostaviti jednu potvrdu kao dokaz);
  • sudjelovanje na stručnoj ekskurziji;
  • Erasmus+ studijski boravak, Erasmus+ stručna praksa, CEEPUS mobilnost;
  • Rektorova nagrada;
  • sveučilišna stipendija za izvrsnost; (ne navoditi ostale stipendije!)
  • studentski predstavnik / studentska predstavnica u Stručnom vijeću Odjela / Senatu / Povjerenstvu za kvalitetu;
  • demonstrator/-ica;
  • član / članica Studentskog zbora; (po potrebi navesti funkciju iz odluke Studentskog zbora)
  • Studentski pravobranitelj / Studentska pravobraniteljica.

Vidi: Primjer zapisivanja aktivnosti.