Odjel za klasičnu filologiju

ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU - syllabusi

GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST

akad. god. 2023./2024.

Napomena: Predmeti su navedeni abecednim redoslijedom

Preddiplomski studij:

zimski semestar

 

Preddiplomski studij: 

ljetni semestar

Estetika u svakodnevnom životu starih Rimljana   Antičko nasljeđe kao izvor suvremenog urbanog identiteta

Grčka historijska gramatika 

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće

Grčka književnost: Homer

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće (seminar)

Grčka književnost: Homer (seminar)

 

Grčka književnost: Klasika

Grčka književnost: Kasna klasika

 

Grčka književnost: Klasika (seminar)

Grčka književnost: Kasna klasika (seminar)

 

Grčki jezik II

Grčka lektira I

 

Grčki jezik IV

Grčki jezik I

 

Historijska fonetika klasičnih jezika

Grčki jezik III

 

Intimni život antičkih Grka i Rimljana

Klasična mitologija: Bogovi

 

Indoeuropska komparativna mitologija

Latinska historijska gramatika

 

Klasična mitologija: Heroji

Latinska lektira I

 

Kulinarstvo u starom Rimu

Latinski jezik I

 

Latinski jezik II

Latinski jezik III

 

Latinski jezik IV
Magija i ritual u starom vijeku   Osnove grčkog jezika II
Medicina u staroj Grčkoj i Rimu

 

Osnove latinskog jezika II
Metrika

 

Osnove novogrčkog jezika II
Osnove grčkog jezika I

 

Rimska književnost: Lirika i epigram
Osnove latinskog jezika I

 

Rimska književnost: Lirika i epigram  (seminar)
Osnove novogrčkog jezika I

 

Rimska književnost: Historiografija
Pregled antičke civilizacije

 

Rimska književnost: Historiografija (seminar)
Rimska književnost: Epika i satira

 

 
Rimska književnost: Epika i satira (seminar)

 

 
Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija

 

 

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija (seminar)

 

 

Starolatinski natpisi 

 

 

Uvod u metodologiju znanstvenog i stručnog rada

 

 

Uvod u studij klasične filologije

 

 

Diplomski studij: 

zimski semestar

 

Diplomski studij:

ljetni semestar

Epistolografija hrvatskih latinista    Lektira II (grčki)

Helenizam II

 

Lektira II (latinski)

Italski elementi u rimskoj književnosti

 

Metodika nastave klasičnih jezika I

Lektira III (grčki)

 

 

Lektira III (latinski)

 

 

Metodika nastave klasičnih jezika II

 

 

Povijest grčkog jezika od helenističke koiné do novogrčkog