Odjel za klasičnu filologiju

Studijski program

Prijediplomski studijski program Latinskog jezika i  rimske književnosti

Dvopredmetni prijediplomski sveučilišni studij Latinskog jezika i rimske književnosti izvodi se kroz 3 godine, odnosno šest semestara (90 ECTS bodova). Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom (hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i strani državljani).

Studenti se na prijediplomskom studiju osposobljuju za zvanje sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) latinskog jezika i književnosti, akademska kratica: univ. bacc. philol. lat. 

Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuju se Redovi predavanja s popisom predmeta i pravilima upisa za svaki semestar.

Diplomski studijski program Latinskog jezika i rimske književnosti

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Latinskog jezika i rimske književnosti izvodi se kroz 2 godine, odnosno četiri semestra (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju sve osobe sa završenim preddiplomskim studijem Latinskog jezika i književnosti.

Studenti se na diplomskom studiju osposobljuju za zvanje:

- do lipnja 2018.: magistar/magistra latinskog jezika i književnosti, akademska kratica: mag. philol. lat. 

- od lipnja 2018.: magistar/magistra edukacije latinskog jezika i književnosti, akademska kratica: mag. educ. philol. lat. 

Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuju se Redovi predavanja s popisom predmeta i pravilima upisa za svaki semestar.