Odjel za klasičnu filologiju
Odjel za klasičnu filologiju povodom 65. godišnjice svog osnutka organizira drugi po redu
Međunarodni znanstveni skup Natales grate numeras?, 
koji će se održati 27. i 28. svibnja 2022. godine u Zadru.

 

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP POVODOM 60. GODIŠNJICE OSNUTKA ODJELA ZA KLASIČNU FILOLOGIJU SVEUČILIŠTA U ZADRU - INTERNATIONAL CONFERENCE TO MARK THE 60TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF CLASSICAL PHILOLOGY AT THE UNIVERSITY OF ZADAR

 

"Natales grate numeras?"
 

 Zadar, 7. i 8. travnja 2017.

U Zadru je na temeljima antičke kulture i višestoljetne visokoškolske tradicije akademske godine 1956./57. utemeljen Filozofski fakultet u Zadru, a tadašnji je Odsjek za latinski jezik bio među prvih šest novoosnovanih odsjeka. Osamdesetih godina Odsjek je uveo i studij grčkoga te je nakon tegotnih ratnih i poslijeratnih godina narastao i brojem nastavnika i područjima proučavanja klasičnih jezika i književnosti. 

Stoga Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru povodom 60. godišnjice osnutka organizira međunarodni znanstveni skup „Natales grate numeras?“ koji se održao 7. i 8. travnja 2017. godine. Na poziv su se odazvale kolege i prijatelji iz naše i srodnih struka da nam se svojim sudjelovanjem pridruže u obilježavanju godišnjice, kako bismo sa sve više razloga potvrdno odgovarali na Horacijevo pitanje iz naslova. 

Sudjelovali su znanstvenici s hrvatskih i inozemnih sveučilišta iz područja klasične filologije i srodnih disciplina. Plenarna predavanja održali su uvaženi profesori prof. dr. sc. David Elmer (Harvard University) i prof. dr. sc. Stephen Heyworth (Oxford University). Skup je završen zajedničkom večerom i razgledanjem grada koji je dobio titulu - European Best Destination 2016.

Skup je sufinanciran sredstvima Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.