Odjel za klasičnu filologiju

Upisi na izborne predmete

Studenti se na izborne predmete upisuju putem Studomata, prema pravilima koja su navedena na redovima predavanja svakog pojedinog studijskog programa.

Studenti Odjela za klasičnu filologiju i studenti svih drugih odjela, koji se zbog tehničkih poteškoća ne mogu upisati na izborne predmete putem Studomata, upisuju se telefonom ili e-mailom koji se šalje u tajništvo.

Za praćenje nastave na izbornim predmetima nije potrebno znanje latinskog i/ili grčkog jezika. Opširnije u syllabima predmeta.

Popis i opis izbornih predmeta koji se izvode na Odjelu za klasičnu filologiju, a na koje se mogu upisati studenti svih odjela, nalazi se ovdje:

- preddiplomski studiji - zimski semestar

- preddiplomski studiji - ljetni semestar

- diplomski studiji - zimski i ljetni semestar