Odjel za klasičnu filologiju

Studijski programi

Prijediplomski studijski program Grčkog jezika i književnosti

Dvopredmetni prijediplomski sveučilišni studij Grčkog jezika i književnosti izvodi se kroz 3 godine, odnosno šest semestara (90 ECTS bodova). Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom (hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i strani državljani).

Studenti se na prijediplomskom studiju osposobljuju za zvanje sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) grčkog jezika i književnosti, akademska kratica: univ. bacc. philol. graec. 

Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuju se Redovi predavanja s popisom predmeta i pravilima upisa za svaki semestar.


Diplomski studijski program Grčkog jezika i književnosti

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Grčkog jezika i književnosti izvodi se kroz 2 godine, odnosno četiri semestra (60 ECTS bodova). Pravo upisa imaju sve osobe sa završenim preddiplomskim studijem Grčkog jezika i književnosti.

Studenti se na diplomskom studiju osposobljuju za zvanje:

- do lipnja 2018.: magistar/magistra grčkog jezika i književnosti, akademska kratica: mag. philol. graec. 

- od lipnja 2018.: magistar/magistra edukacije grčkog jezika i književnosti, akademska kratica: mag. educ. philol. graec. 

Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuju se Redovi predavanja s popisom predmeta i pravilima upisa za svaki semestar.