Odjel za klasičnu filologiju

OBAVIJESTI:

THE 17TH NOOJ INTERNATIONAL CONFERENCE 31 May - 2 June 2023

Odjel za klasičnu filologiju domaćin je prestižne međunarodne NooJ konferencije koja će se ove godine održati na Sveučilištu u Zadru. Sve informacije o konferenciji možete pronaći na https://conference.unizd.hr/noojconference/.

 

STRATEŠKI DOKUMENTI:

Strateški program znanstvenih istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti te u umjetničkom području od 2020. do 2024.

Strateški program znanstvenih istraživanja  (društveno, humanističko, umjetničko područje) Sveučlilišta u Zadru 2015. - 2019.

          - Istraživačke teme Odjela za klasičnu filologiju (2015. - 2019.)

 

ZNANSTVENI PROJEKTI:

DigIzDAI - Digitalizacija izvora za poznavanje ranosrednjovjekovne hrvatske povijesti I: Konstantin Porfirogenet, De administrando imperio - Institucionalni projekt IP.01.2023.19.

GOMAPRIDISI - Govori Makarskog primorja (dijakronija i sinkronija) (suradnici)

MONACORALE - MONAsteriorum CORpus Adriaticorum et Locorum Ecclesiasticorum (suradnici)

Valorizacija književnoga opusa Antuna Vrančića (Odjel za klasičnu filologiju uz sufinanciranje HAZU)

Izdavanje rukopisa Petra Perençana, zadarskog bilježnika iz 14. stoljeća (269-0000000-0627, MZOS)

IZDAVAČKA DJELATNOST

Anita Bartulović i Emil Hilje "Građa za splitsko slikarstvo 14. i 15. stoljeća.", Državni arhiv u Zadru, 2023.

Zbornik znanstvenih radova Natales grate numeras?, Zadar, 2020. (urednice: Diana Sorić, Linda Mijić, Anita Bartulović)

Diana Sorić i Teuta Serreqi Jurić (2020): Antun Vrančić: Epistolae ad familiares

†Daniel Nečas Hraste (2019): Starolatinski natpisi, izdavač Sveučilište u Zadru

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

Dies Latinus et Graecus, gostujuća predavanja i veče antičke poezije - 31. svibnja 2023.

Bilježnički spisi kao izvor za proučavanje kasnosrednjovjekovne umjetnosti, radionica - 5. svibnja 2023.

Prirodno je najbolje: Ovidijeva knjižica recepata prirodne kozmetike, radionica, Festival znanosti 2023 - 26. travnja 2023.

Antun Vrančić as User of the Manuscript De perditione regni Hungarorum by Georgius Sirmiensis, gostujuće predavanje - 28. travnja 2023.

Ljekovito bilje u antičkoj medicini, radionica, Festival znanosti 2023 - 25. travnja 2023.

Posjeta učenika Srednje škole Koprivnica, radionice i izlaganja - 4. travnja 2023.

Međunarodni dan grčkog jezika, promotivne aktivnosti za učenike - 9. veljače 2023.

Noć muzeja, promotivne aktivnosti, antička svadbena večera - 27. siječnja 2023.

Treći maslinarski četvrtak, javno izlaganje - 26. siječnja 2023. 

Dan klasične filologije, promotivne aktivnosti - 13. siječnja 2023.

Drugi maslinarski četvrtak, čitanje u prijevodu - 8. prosinca 2022.

Šetnja antičkim Jaderom, radionica za učenike - 21. studenoga 2022.

Europska noć istraživača - radionice za učenike - 30. rujna 2022.

Odnos starih Grka i Rimljana prema prirodi i okolišu - predavanje i radionica za učenike 18. svibnja 2022.

Forum Romanum i svakodnevni život antičkog Zadra - predavanje i radionice za učenike 6. svibnja 2022.

Srednjovjekovne latinske oporuke u NooJ alatu - javno izlaganje 7. travnja 2022.

Naše tajne saznat neće nitko: šifrirana pisma Antuna i Mihovila Vrančića - predavanje i radionica za učenike 14. svibnja 2021.

Zadar čita 2021. – Zašto je dobro čitati bajke? - 26. ožujka 2021.

Međunarodno javno čitanje Apulejevih ''Metamorfoza'' - 26. ožujka 2021.

Killing with a Smile: Comic Invective and Community Building in Attic Forensic Oratory -  gostujuće predavanje, 16. veljače 2021.

Intimni život antičkih Grka i Rimljana - gostujuće predavanja na Odjelu za psihologiju, 19. siječnja 2021

Žene u zadarskim srednjovjekovnim oporukama - javno izlaganje, 20. siječnja 2020.

Antička kazališna radionica - program za 2018. godinu

Razbijanje šifara Mihovila i Antuna Vrančića - javno izlaganje - 19. travnja 2018.

Radionica antičke kulture „Kada je Nigdarjevo?“-  28. travnja 2017.

Radionica antičke kulture "Zašto zima spava, a proljeće pleše?" - 27. travnja 2017.

Radionica antičke kulture „Povijest proslave Božića“ - 16. prosinca 2016.

Kako su pisali i čitali stari Grci i Rimljani? Kad “mrtviˮ jezici ožive - javno izlaganje - 20. listopada 2016.

Antički dani u Zadru - studentski projekt (popularno-znanstvena predavanja i radionice) - 30. svibnja do 3. lipnja 2016.

Pjesma na grobu: Većenegin epitaf u kapitulu samostana Sv. Marije u Zadru (II) - javno izlaganje - 22. travnja 2016.

Radionica antičke kulture „Kada ti slava udari u glavu" - 21. travnja 2016.