Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: izv. prof. dr. sc. Diana Sorić
NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju
E-MAIL ADRESA: diana.soric@unizd.hr

CROSBI: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=246143 


ŽIVOTOPIS

datum rođenja: 17. travnja 1973.
mjesto rođenja: Zadar
zvanje; znanstveni status: docent

2000. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru Talijanski jezik i književnost, Latinski jezik i književnost te kao treći predmet Grčki jezik i književnost.

2001. Poslijediplomski studij iz književnosti  na Filozofskom fakultetu u Zadru.

2009. obranila magistarski rad pod naslovom „Klasifikacija pisama Antuna Vrančića“.

2013. obranila doktorski rad pod naslovom "Obiteljska korespodencija Antuna Vrančića: kritičko izdanje rukopisa i jezičnostilske osobitosti"

 

Predaje kolegije uglavnom iz područja latinskog jezika i književnosti: Latinski jezik, Osnove latinskog jezika, Epiku i satiru, Historiografiju, Hrvatski latinitet, Epistolografiju hrvatskih latinista (predavanja i književni seminar).

 

POPIS RADOVA:

a) izvorni znanstveni:

Klasifikacija pisama Antuna Vrančića, "Colloquia Maruliana" XVIII, (2009), Split: Književni krug Split – Marulianum, 83-117.

Pismom protiv nepoželjnih čitatelja: Kodirane poruke Mihovila i Antuna Vrančića, "Colloquia Maruliana" XXII, (2013), Split: Književni krug Split – Marulianum, 49-73. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)

Obiteljski korespondenti Antuna Vrančića (1504.-157): Biografski podaci i lokacija rukopisne građe, "Povijesni prilozi" 47 (2014), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 35-62.

La lettura umanistica di Antonio Veranzio, Systasis 24 (2014), E – списане на Здружението иа класични филолози „Антика“, Skoplje: "Antika", 1- 13.

Pitanje datuma rođenja hrvatskog humanista i ugarskog primasa Antuna Vrančića (1504.-1573.), "Croatica Christiana Periodica" 75 (2015), Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet, 37-48.

Epistolary Topics in the Letters of the Humanist Antun Vrančić, "Živa Antika" 63 (2013. - objavljeno 2015.) Skopje, 85-122.

Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III: Vrančićeva pomagala za kodiranje, "Colloquia Maruliana" XXV (2016), Split: Književni krug Split – Marulianum 1-55. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)

Antun Vrančić's „Occasional“ Letters in the Light of the Humanistic Treatises of Letter-Writing, Systasis 30 (2017.), E – списане на Здружението иа класични филолози „Антика“, Skoplje: Antika, 1-8

Privatna pisma Antuna Vrančića i Andrije Rapicija, "Hum" 17-18 (2018), Mostar: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 280-308. (u koautorstvu s Ines Komljenović)

Literary Aspects of Antun Vrančić’s Travelogue Iter Buda Hadrianopolim, "Živa Antika" 68 (2018.), Skopje, 153-168. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).

b) pregledni radovi:

Rukopisi Antuna Vrančića (Fol. Lat. 168) iz knjižnice Széchényi u Budimpešti. "Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i umjetnosti" 35, (2017), Zagreb: HAZU, 85-143. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom),

c) transkripcije i prijevodi:

„Vizitacija Vrboske biskupa Mihovila Priulija, 1603.“ U: "Vrboska i njezine znamenitosti", uredio Radoslav Tomić, str. 295-298. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016. (Koautori: Teuta Serreqi Jurić i Nikola Vuletić)

„Vizitacija Vrboske nadbiskupa Oktavijana Garzadorija, 1625.“ U: "Vrboska i njezine znamenitosti", uredio Radoslav Tomić, str. 299-300. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).

„Vizitacija Vrboske apostolskog vikara Petra Morarija, 1627.“ U: "Vrboska i njezine znamenitosti", uredio Radoslav Tomić, str. 301-304. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).

 

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

Klasifikacija pisama Antuna Vrančića, Colloquium Marulianum XVIII: Epistolografija hrvatskog humanizma i renesanse, Split, 2 – 22. travnja 2008.

Pismom protiv nepoželjnih čitatelja: kodirane poruke Mihovila i Antuna Vrančića, Colloquium Marulianum XXII: Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (II), Split, 20.- 21. travnja 201 (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)

Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III: Vrančićeva pomagala za kodiranje, Colloquium Marulianum XXIV: Antička baština u renesansnom tekstu (II), Split, 22. – 24. travnja 2014. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)

Šibenčanin Antun Vrančić (1504-1573) i njegovi talijanski korespondenti, Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 201

Šifrirana pisma Ferdinanda I. i Maksimilijana II. upućena Antunu Vrančiću i ostalim carigradskim poslanicima, Colloquium Marulianum XXV: Hrvatska književnost humanizma i renesanse, Split, 19-23. travnja 201 (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)

Antun Vrančić's „Occasional“ Letters in the Light of the Humanistic Treatises of Letter-Writing, XVI. International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Vienna, 2 – 7 August, 2015.

Quotation Culture in the Letters of Croatian Humanist Antun Vrančić, 9th Annual International Conference on Literature, Atena, Grčka, 6. – 9. lipnja 2016.

Tekstološki izazovi pri izdavanju obiteljske korespondencije Antuna Vrančića, Međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru „Natales grate numeras?“ Zadar, 7. - travnja 2017. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)

Antun Vrančić's Iter Buda Hadrianopolim: historical and literary context, XVII. International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Albacete (Spain), 2 July – 3 August, 2018. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).

Tekstualna transmisija Vrančićeva putopisa "Iter Buda Hadrianopolim", Ranonovovjekovnarukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 18. listopada 2018. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).

Literarni aspekt Vrančićeva putopisa "Iter Buda Hadrianopolim", Divina: the Days of Andreas Divus from Iustinopolis, Faculty of Humanities UP in Koper and in the building of the Institute of archaeology and heritage FHŠ UP in Piran, Friday, Oct. 19th 2018 and Saturday, Oct. 20th 2018. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).

Latinske marginalije u Zoranićevim "Planinama", Petar Zoranić i hrvatska kultura, Zadar – Nin, 22. − 24. studenoga 2018.