Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: izv. prof. dr. sc. Diana Sorić
NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju
E-MAIL ADRESA: diana.soric@unizd.hr

https://www.croris.hr/osobe/profil/4802


ŽIVOTOPIS

datum rođenja: 17. travnja 1973.
mjesto rođenja: Zadar
znanstveno-nastavno zvanje: izvanredni profesor

2000. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru Talijanski jezik i književnost, Latinski jezik i književnost te kao treći predmet Grčki jezik i književnost.

2001. Poslijediplomski studij iz književnosti  na Filozofskom fakultetu u Zadru.

2009. obranila magistarski rad pod naslovom „Klasifikacija pisama Antuna Vrančića“.

2013. obranila doktorski rad pod naslovom "Obiteljska korespodencija Antuna Vrančića: kritičko izdanje rukopisa i jezičnostilske osobitosti"

 

Predaje kolegije uglavnom iz područja latinskog jezika i književnosti: Latinski jezik, Osnove latinskog jezika, Epiku i satiru, Historiografiju, Hrvatski latinitet, Epistolografiju hrvatskih latinista (predavanja i književni seminar).

 

POPIS RADOVA:

 1. „Klasifikacija pisama Antuna Vrančićaˮ, Colloquia Maruliana 18 (2009), Split: Književni krug Split – Marulianum, str. 83-119.
 2. „Pismom protiv nepoželjnih čitatelja: kodirane poruke Mihovila i Antuna Vrančićaˮ, Colloquia Maruliana 22 (2013), Split: Književni krug Split – Marulianum, str. 49-75. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)
 3. „Obiteljski korespondenti Antuna Vrančića (1504.-1573.): Biografski podaci i lokacija rukopisne građeˮ,  Povijesni prilozi 47 (2014), Zagreb: Hrvatski institut za povijest,  str. 35-62.
 4. „La lettura umanistica di Antonio Veranzio (1504 – 1573)ˮ,  Systasis e-journal of the Association of Classical Philologists “Antika” 24 (2014), Skoplje: Antika, str. 1-13.
 5. „Pitanje datuma rođenja hrvatskog humanista i ugarskog primasa Antuna Vrančića (1504. – 1573.) ˮ, Croatica Christiana periodica 75 (2015), Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet,  str. 37-48.
 6. „Epistolary Topics in the Letters of the Humanist Antun Vrančić”, Živa Antika 63 (2013) [2015], Skopje: Société dʼ études classiques “Živa Antikaˮ, str. 85‒122.
 7. „Vizitacija Vrboske biskupa Mihovila Priulija, 1603.“ U: Vrboska i njezine znamenitosti, uredio Radoslav Tomić, str. 295-298. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016. prijevod latinskog izvornika, (Koautori: Teuta Serreqi Jurić i Nikola Vuletić)
 8. „Vizitacija Vrboske nadbiskupa Oktavijana Garzadorija, 1625.“ U: Vrboska i njezine znamenitosti, uredio Radoslav Tomić, str. 299-300. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016. prijevod latinskog izvornika, (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).
 9. „Vizitacija Vrboske apostolskog vikara Petra Morarija, 1627.“ U: Vrboska i njezine znamenitosti, uredio Radoslav Tomić, str. 301-304. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016. transkripcija i prijevod latinskog izvornika, (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).
 10. „Antun Vrančić's „Occasional” Letters in the Light of the Humanistic Treatises of Letter-Writing”, Systasis e-journal of the Association of Classical Philologists “Antika” 30 (2017), Skoplje: Antika, str. 1‒8.
 11. „Privatna pisma Antuna Vrančića i Andrije Rapicija”, Hum XI, 17‒18 (2017), Mostar: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, str. 280‒308. (u koautorstvu s Ines Komljenović)
 12. „Literary Aspects of Antun Vrančić’s Travelogue Iter Buda Hadrianopolim”, Živa Antika 68 (2018.), Skopje: Société dʼ études classiques “Živa Antikaˮ, str. 153‒168. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)
 13. „Rukopisi Antuna Vrančića (Fol. Lat. 1681.) iz knjižnice Széchényi u Budimpešti”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 35, (2017), Zagreb: HAZU, str. 85‒143. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)
 14. „Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III: Vrančićeva pomagala za kodiranje”, Colloquia Maruliana 25 (2016), Split: Književni krug Split – Marulianum, str. 17‒70. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)
 15. „Šibenčanin Antun Vrančić (1504. – 1573.) i njegovi talijanski korespondenti”, Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana V / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico V, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, Biograd na moru, 23. ‒  25. listopada 2014., uredile Nedjeljka Balić-Nižić, Andrijana Jusup Magazin, Nives Zudič Antonič, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020, str. 124‒138.
 16. Antun Vrančić: Epistolae ad familiares, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020. 220 str., ISBN 978-953-355-174-6 (uvodna studija i kritičko izdanje teksta, u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)
 17. Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa „Natales grate numeras?“, Zbornik sa međunarodnoga skupa održanog 7. i 8. travnja 2017. u Zadru / uredile Diana Sorić, Linda Mijić i Anita Bartulović,  Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020.
 18. „The Textual Transmission of Iter Buda Hadrianopolim”, a Travelogue by Antun Vrančić, Povijesni prilozi 61 (2021.), Zagreb, str. 397-428. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)
 19. „Dva utješna pisma Antuna Vrančića (1504. – 1573.)”, Živa Antika 71 (2021), Skopje: Société dʼ études classiques “Živa Antikaˮ, str. 147-169. (u koautorstvu s Majom Cifrek)
 20. „Latinske marginalije u Zoranićevim Planinama”, Petar Zoranić i hrvatska kultura, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zadar – Nin, 22-23. 11. 2018. Zadar: Sveučilište u Zadru, (2022.) str. 173-185.
 21. „Poesia d’occasione di Antun Vrančić dedicata agli imperatori Carlo v e Ferdinando I”, Živa Antika / Antiquité Vivante 72 (2022); Skopje: Société dʼ études classiques “Živa Antikaˮ, str. 185-197.

 

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

 1. Klasifikacija pisama Antuna Vrančića, Colloquium Marulianum XVIII: Epistolografija hrvatskog humanizma i renesanse, Split, 2 – 22. travnja 2008.
 2. Pismom protiv nepoželjnih čitatelja: kodirane poruke Mihovila i Antuna Vrančića, Colloquium Marulianum XXII: Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (II), Split, 20.- 21. travnja 2013. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)
 3. Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III: Vrančićeva pomagala za kodiranje, Colloquium Marulianum XXIV: Antička baština u renesansnom tekstu (II), Split, 22. – 24. travnja 2014. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)
 4. Šibenčanin Antun Vrančić (1504-1573) i njegovi talijanski korespondenti, Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 2014.
 5. Šifrirana pisma Ferdinanda I. i Maksimilijana II. upućena Antunu Vrančiću i ostalim carigradskim poslanicima, Colloquium Marulianum XXV: Hrvatska književnost humanizma i renesanse, Split, 19-23. travnja 2015. (u koautorstvu s Milenkom Lončarom)
 6. Antun Vrančić's „Occasional“ Letters in the Light of the Humanistic Treatises of Letter-Writing, XVI. International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Vienna, 2 – 7 August, 2015.
 7. Quotation Culture in the Letters of Croatian Humanist Antun Vrančić, 9th Annual International Conference on Literature, Atena, Grčka, 6. – 9. lipnja 2016.
 8. Tekstološki izazovi pri izdavanju obiteljske korespondencije Antuna Vrančića, Međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru „Natales grate numeras?“ Zadar, 7. - travnja 2017. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)
 9. Antun Vrančić's Iter Buda Hadrianopolim: historical and literary context, XVII. International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Albacete (Spain), 2 July – 3 August, 2018. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).
 10. Tekstualna transmisija Vrančićeva putopisa "Iter Buda Hadrianopolim", Ranonovovjekovnarukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 18. listopada 2018. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).
 11. Literarni aspekt Vrančićeva putopisa "Iter Buda Hadrianopolim", Divina: the Days of Andreas Divus from Iustinopolis, Faculty of Humanities UP in Koper and in the building of the Institute of archaeology and heritage FHŠ UP in Piran, Friday, Oct. 19th 2018 and Saturday, Oct. 20th 2018. (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić).
 12. Latinske marginalije u Zoranićevim "Planinama", Petar Zoranić i hrvatska kultura, Zadar – Nin, 22. − 24. studenoga 2018.
 13. Osobni arhivski fond biskupa Josipa Marčelića (1847. – 1928.) iz Arhiva Zadarske nadbiskupije (HR–AZDN–36), Preko i njegovo područje, Zadar i Preko, 25. i 26. lipnja 2021.
 14. Quid miserum laceras, Marcela?: promjene izvornog teksta u marginalnim bilješkama Zoranićevih Planina, Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana - Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, Zadar, 16. – 17. studenoga 2021. 
 15. Epistolarna topika u prijateljskoj korespondenciji bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta (913.‒959.) i kizičkog biskupa Teodora, Međunarodni znanstveni skup „Natales grate numeras?” Zadar, 27. i 28. svibnja 2022 (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)
 16. Epistolary topoi in the correspondence between Constantine VII Porphyrogenitus and Theodore, Bishop of Cyzicus, 24th International Congress of Byzantine Studies Byzantium – Bridge Between Worlds Venice and Padua, 22-27 August 2022 (u koautorstvu s Teutom Serreqi Jurić)