Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: dr. sc. Linda Mijić
NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju
E-MAIL ADRESA: lmijic@unizd.hr

CROSBI: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=292021 

Zvanje; znanstveni status: docentica

Područje interesa: srednjovjekovni latinski jezik, metodika nastave klasičnih jezika

 

ŽIVOTOPIS

1. Osobni podaci

Godina rođenja: 1973.
Mjesto rođenja: Zadar

2. Obrazovanje

Diplomirala je Latinski jezik i rimsku književnost te Grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Godine 2006. upisala je Poslijediplomski doktorski studij medievistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dana 20. veljače 2014. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Latinitet inventara Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru (godine 1325. - 1385.)“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Olge Perić i prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol

3. Radno iskustvo

Od rujna 1995. do listopada 2006. radila je kao profesor latinskog i grčkog jezika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji (danas Klasična gimnazija Ivana Pavla II.) u Zadru. U isto vrijeme bila je mentor studentima klasične filologije i nastavnicima pripravnicima. Od 2000. godine predaje Metodiku nastave klasičnih jezika na Filozofskom fakultetu u Zadru kao vanjski suradnik. Godine 2005. promovirana je od Zavoda za školstvo RH u zvanje profesor mentor. Od studenog 2006. radi na mjestu asistenta, a od ožujka 2014. na mjestu višeg asistenta na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru. Izabrana u zvanje docenta u travnju 2017.

 

Popis izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima i popis objavljenih radova:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=292021