Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas

USTANOVA: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju

E-mail: ssmodlak@unizd.hr

Google schoolar: https://scholar.google.com/citations?user=FxWxJbgAAAAJ&hl=en&oi=sra 

https://www.croris.hr/osobe/profil/27215

 

zvanje: predavač

 

2004. diplomirala na Sveučilištu u Zadru Grčki jezik i književnost i Filozofiju te kao treći predmet 2006. god. Latinski jezik i rimsku književnost.

2006. upisala poslijediplomski magistarski studij iz Mikenske kulture na Filozofskom fakultetu u Skoplju, R. Makedonija.

2013. obranila magistarski rad pod naslovom „Pomorstvo Mikenjana u njihovim pisanim dokumentima“ na Filozofskom fakultetu u Skoplju, R. Makedonija.

2015. upisala poslijediplomski doktorski studij ''Humanističke znanosti''

 

Predavala je kolegije iz grčke i latinske deskriptivne gramatike, osnove grčkog i latinskog jezika, mikenski jezik, grčku lektiru, grčku književnost (pregled i seminare).

Na Odjelu za klasičnu filologiju ima i ulogu Erasmus koordinatora.

Područje užeg interesa: mikenski jezik i kultura, poredbenopovijesna gramatika grčkog jezika

 

RADOVI:

"PY An 610 tablet and its parenthetical note", Živa Antika 62 (2012), 25 – 36.

[prikaz] R. Duev, Zevs i Dionis: ragjanje na antičkite veruvanja i kultovi, Skopje 2010, 254 str., 19 ilustracija, 4 tabele – Živa Antika 62 (2012), 191 – 223.

''E-to-ro-qa-ta, τροπός, stroppus, štrop: continuitas mediterranei termini nautici a bronzica ad hodiernam aetatem'', Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paremiologia / Vuletić, N. ; Alvarez Perez, X. A. ; Gargallo Gil, J. E. (ur.), Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013. str. 135-142.

[prijevod] Život Mikenjana u njihovim pisanim svjedočanstvima/ Petar Hr. Ilievski; [prijevod Daniel Nečas Hraste, Sanja Smodlaka], Zagreb: Demetra, 2017.

''Indoeuropsko naslijeđe u mikenskoj pomorskoj onomastici / Indo-European Heritage in Mycenaean Maritime Onomastics'', Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 5 (2018), 1; 9-30 doi:10.15291/misc.2744

Ostalo:

Urednica sveučilišnog udžbenika D. Nečas Hraste, Starolatinski natpisi, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2019.

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

"I termini 'stroppo' e volgere nelle lingue indoeuropee del Mediterraneo", MARE LOQUENS, 2. međunarodni skup o romanskoj etimologiji i lingvističkoj geografiji u sjećanje na Vojmira Vinju (1921 – 2007), Zadar, 26. – 28. rujna 2013.

"Indoeuropsko naslijeđe u mikenskoj pomorskoj onomastici", VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Zadar, 23. – 25. listopada 2014.

''Neki ekonomski pojmovi u antici i predantici: kupnja i prodaja, korist i plaćanje roba i usluga'', Međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru ''Natales grate numeras?'', Sveučilište u Zadru, Zadar, 7. - 8. travnja 2017. 

''Osvrt na Jelićevo zanimanje za indoeuropeistiku i prajezik'', Međunarodni znanstveni skup Luka Jelić (1864. – 1922.) istraživač i znanstvenik: valorizacija znanstvenog opusa, Zadar, 24. listopada 2019.

OSTALA IZLAGANJA:

"Odraz pomorstva Mikenjana u linearnim B znakovima i ikonografiji", Glavičićevi četvrtci, Zadar, 2012.