Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: Teuta Serreqi Jurić
E-MAIL ADRESA: tserreqi@unizd.hr
ZVANJE: docentica

CROSBI: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=363742

PODRUČJE INTERESA: grčka i bizantska književnost, bizantska historiografija, Konstantin Porfirogenet, stilistika

Predavala je ili predaje sljedeće kolegije: Grčki jezik I, II, III, IV, Latinski jezik I, II, III, IV, Grčke jezične vježbe I, II, III, IV, Latinske jezične vježbe I, II, III, IV, Osnove grčkog jezika I, II, Osnove latinskog jezika I, II, Grčka lektira, Latinska lektira, Lektira II (latinski)
 

ŽIVOTOPIS:

Osobni podaci:

 • datum rođenja: 14. kolovoza 1976.
 • mjesto rođenja: Zadar


Obrazovanje:

 • 26. veljače 2016. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila doktorski rad pod naslovom „Usporedba jezično-stilskih osobitosti Porfirogenetovih djela Vita Basilii i De thematibus“ (mentor: izv. prof. dr. sc. Milenko Lončar)
 • 2013. upisala Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • 1998. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru s radom pod naslovom „Književna kritika u antici“ (mentor: prof. dr. sc. Zdeslav Dukat)
 • 1994. završila gimnaziju u Zadru i upisala studij Klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Zadru

Nagrade:

 • Rektorova nagrada za najboljeg studenta u akademskoj godini 1994./1995.

Radno iskustvo:

 • od svibnja 2018. docentica na Odjelu za klasičnu filologiju
 • od srpnja 2003. predavačica na Odjelu za klasičnu filologiju
 • 1999.-2003. vanjski suradnik u naslovnom zvanju asistenta na Odjelu za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zadru (kasnije Sveučilišta u Zadru)
 • 1999.-2003. profesor grčkog jezika i književnosti te latinskog jezika i rimske književnosti u Gimnaziji Vladimira Nazora u Zadru

Radovi:

 1. izvorni znanstveni radovi
 • Lončar, Milenko; Serreqi Jurić, Teuta. „Tamno more u spisu De administrando imperio: Baltičko ili Crno?“, Povijesni prilozi 54 (2018), 7-38.
 • Serreqi Jurić, Teuta. „Ideja Božje providnosti i utjecaj Svetoga pisma u Porfirogenetovoj Vita Basilii“. Fluminensia 29 (2017), br. 2: 157-178.
 • Lončar, Milenko; Serreqi Jurić, Teuta. „Stilske varijacije Porfirogenetovih izvještaja o pohodu Saracena na Dalmaciju i južnu Italiju“, Živa Antika 66 (2016), br. 1-2: 109-137.
 • Lončar, Milenko; Serreqi, Teuta. „Kastron i polis u Porfirogenetovu De administrando imperio“. Folia onomastica Croatica 17 (2008), 111-117.
 1. stručni radovi
 • Serreqi, Teuta. Povijest Odjela za klasičnu filologiju 1956.-2007. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2009.
 1. transkripcije i prijevodi
 • Serreqi Jurić, Teuta; Sorić, Diana; Vuletić, Nikola. „Vizitacija Vrboske biskupa Mihovila Priulija, 1603.“ U: Vrboska i njezine znamenitosti, uredio Radoslav Tomić, str. 295-298. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016.
 • Serreqi Jurić, Teuta; Sorić, Diana. „Vizitacija Vrboske nadbiskupa Oktavijana Garzadorija, 1625.“ U: Vrboska i njezine znamenitosti, uredio Radoslav Tomić, str. 299-300. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016.
 • Serreqi Jurić, Teuta; Sorić, Diana. „Vizitacija Vrboske apostolskog vikara Petra Morarija, 1627.“ U: Vrboska i njezine znamenitosti, uredio Radoslav Tomić, str. 301-304. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016.
 1. Izlaganja na znanstvenim skupovima:
 • Homines et natura: Artes et scientiae in litteris neo-latinis traditae / Humanity and Nature: Arts and Sciences in Neo-Latin Literature  – XVIIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies, Albacete, 29 July – 3 August 2018. Podnesak: Antun Vrančić's Iter Buda Hadrianopolim: Historical and Literary Context. (Koautorica: Diana Sorić)
 • Natales grate numeras? - međunarodni znanstveni skup povodom 60. obljetnice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. i 8. travnja 2017. Podnesak: Tekstološki izazovi pri izdavanju obiteljske korespondencije Antuna Vrančića. (Koautorica: Diana Sorić)
 • Natales grate numeras? - međunarodni znanstveni skup povodom 60. obljetnice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. i 8. travnja 2017. Podnesak: Stilske razine u Porfirogenetovim djelima.
 • The 9th Annual International Conference on Literature, 6-9 June 2016, Athens, Greece. Podnesak: The Role of the Biblical Elements in Porphyrogenitus' Vita Basilii.
 • Zadarski filološki dani 6, Sveučilište u Zadru, Zadar – Novalja, Hrvatska, 25.–26. rujna 2015. Podnesak: Porfirogenetovo Tamno more: Baltičko ili Crno?. (Koautor: Milenko Lončar)
 • Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Sveučilište u Zadru, Zadar – Biograd na Moru, Hrvatska, 23.–25. listopada 2014. Podnesak: Stilske razine u Porfirogenetovim izvještajima o pohodu Saracena na jadranske obale. (Koautor: Milenko Lončar)