Odjel za klasičnu filologiju


IME I PREZIME: dr. sc. Ankica Bralić Petković

CV - english


NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju
E-MAIL ADRESA: ankbralic@unizd.hr

https://www.croris.hr/osobe/profil/160

Zvanje: docentica

 

Obrazovanje

2014. god. doktorirala na Poslijediplomskome doktorskom studiju Humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru. Naslov teme: Srednjovjekovni latinski u dalmatoromanskom ozračju: nominalna fleksija u zadarskim ispravama X. i XI. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Nikola Vuletić.

2010. god. magistrirala na Poslijediplomskome magistarskom studiju Općeg jezikoslovlja Sveučilišta u Zadru. Naslov teme: Latinske isprave hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV., Jezična analiza s diplomatičkim osvrtom. Mentorica: prof. dr. sc. Olga Perić.

2003. god. diplomirala na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru i time stekla zvanje profesorice grčkoga jezika i književnosti te latinskoga jezika i rimske književnosti. Naslov teme: Sapfa, pjesnikinja ljubavi. Mentor: prof. dr. sc. Milenko Lončar.

1998. završila I. (Klasičnu) gimnaziju u Splitu.

 

Radno iskustvo

Predaje kolegije vezane uz latinski jezik: Latinsku lektiru I i II, Latinski jezik I, II, III i IV, Srednjovjekovni latinitet i Srednjovjekovni latinitet (seminar).

Od 21. listopada 2019. docentica na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru.

Od 2014. god. viša asistentica na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru.

Od 2003. god. najprije mlađa asistentica, a potom asistentica na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru.

 

Popis izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima i popis objavljenih radova:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=271025