Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: doc. dr. sc. Sabira Hajdarević

Curiculum vitae - English

NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju

E-MAIL ADRESA: shajdarevic@unizd.hr

CROSBI i GOOGLE SCHOLAR PROFILI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=270836

https://scholar.google.hr/citations?user=qKW5nDsAAAAJ&hl=hr

PODRUČJE INTERESA: Grčka književnost, antička epistolografija, grčka fikcionalna epistolografija (Alkifron, Filostrat, Elijan, Aristenet, Teofilat Simokata), „umetnuta“ pisma u djelima grčke književnosti (naročito Euripidovim tragedijama), grčka seksualnost, erotika i erotska metaforika u (grčkoj) književnosti, intertekstualnost, literarna onomastika.

 

ŽIVOTOPIS


Osobni podaci

Datum rođenja: 9. 7. 1977.

Mjesto rođenja: Makarska

Obrazovanje

 • 11. 10. 2013. obranila disertaciju naslova „Umijeće varijacije u Aristenetovim Ljubavnim pismima“ pred povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Milenko Lončar, izv. prof. sa Sveučilišta u Zadru (mentor), dr. sc. Gregor Pobežin, doc. s Fakulteta za humanističke studije Sveučilišta u Kopru, Slovenija i dr. sc. Neven Jovanović, izv. prof. sa Sveučilišta u Zagrebu.
 • 19. 4. 2011. upisala doktorski studij Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru (upisana izravno u treći semestar prijenosom ECTS bodova s prethodnog poslijediplomskog (magistarskog) studija).
 • 8. 11. 2001. upisala Poslijediplomski (magistarski) studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, odslušala sve Programom predviđene kolegije te položila sve ispite.
 • Diplomirala 31. 10. 2001. na Filozofskom fakultetu u Zadru na Odjelu za klasičnu filologiju te stekla zvanje Profesor latinskog jezika i književnosti i grčkog jezika i književnosti. Naslov teme diplomskog rada: „Odnos ljudi i bogova u Ilijadi i Odiseji“ (mentor: dr. sc. Milenko Lončar).
 • 1996. Završila Opću gimnaziju u Makarskoj.

Radno iskustvo

 • Docentica na Odjelu za klasičnu filologiju od prosinca 2018.
 • Predavačica na Odjelu za klasičnu filologiju od listopada 2014.
 • Asistentica na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru od travnja 2005.

Izvođenje nastave na Odjelu

 • kolegiji vezani uz grčki jezik: Grčka lektira I i II na preddiplomskoj razini te Lektira I i III na diplomskoj razini Studija, Grčke jezične vježbe III i IV
 • kolegiji vezani uz grčku književnost: Klasika, Prosvjetiteljstvo, IV. stoljeće, Helenizam I i Helenizam II
 • grčki književni seminari: Klasika, Prosvjetiteljstvo i Helenizam I
 • Grčka epistolografija i Grčka epistolografija (seminar) novouvedeni kolegiji; u programu Studija od 2015.

Izvorni znanstveni radovi

 • (2019): Sexuality and Sexual Practices in Greek Fictional Epistolography. Živa antika: Antiquité vivante 69, vol. 12; 19-44.
 • (2019): Pisanje (pisama) u Euripidovim tragedijama. Književna smotra: časopis za svjetsku književnost vol. 51, 193 (3); 313.

Dostupno na; https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18376

 • (2018): Sexual Initiative in Aristaenetus' Erotic Letters. SYSTASIS Ejournal of the Association of Classical Philologists "Antika" 32; 1-24.

Dostupno na: http://www.systasis.org/pdfs/systasis_32_1.pdf

 • (2018): „Vodena“ erotska metaforika u grčkim fikcionalnim epistolarnim zbirkama. Fluminensia vol. 30, 2; 283298.

Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/978974.Hajdarevic_Fluminensia.pdf

 • (2017): Imenovanje korespondenata u Aristenetovim Ljubavnim pismima: tradicija i inovacija. HUM: Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru XII, 1718; 368-390.

Dostupno na: file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Humdec2017_368_390h.pdf

 • (2017): Ljubav i nasilje u Alkifronovim Pismima. Sic: časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje 7; 111.

Dostupno na: https://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=464

 • (2017): Alciphron's Erotic Vocabulary used as evidence of (dis)unity of his work. SYSTASIS Ejournal of the Association of Classical Philologists "Antika" 31; 1-20.

Dostupno na: http://www.systasis.org/pdfs/systasis_31_1.pdf

Ostali radovi

 • (2015): Grčke fikcionalne zbirke pisama u kontekstu; čimbenici razvoja i obilježja književne (pod)vrste. Latina et Graeca 26 (2015); 924 (stručni rad).
 • (2014): Aristenet, Ljubavna pisma (izbor). Sic: časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje 5 (2014), 1; 15 (stručni rad; prijevod ranije neprevedenih pisama s grčkoga na hrvatski jezik).

Dostupno na: file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Ljubavna_pisma__izbor.pdf

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 • (2019): Odisej: preobrazba simpatičnog epskog junaka u zlikovca grčke tragedije. Međunarodni znanstveni skup Zadarski filološki dani 8, Zadar and Benkovac, 8.–9. studenog 2019.
 • (2019): Sexuality and sexual Practices in Greek Fictional Epistolography. Sex and the ancient city: Aspects of sexual intercourse in GrecoRoman antiquity, Nikozija, Cipar, 11.–13. lipnja 2019.
 • (2017): Gender Relations in Aristaenetus' Erotic Letters. 10th Annual International Conference on Literature, Atena, Grčka, 5.–8. lipnja 2017.
 • (2017): Teofilaktova Pisma. Nastavak tradicije, inovacija ili dezintegracija književne podvrste?. Natales grate numeras?, Zadar, Hrvatska, 7.–8. travnja 2017.
 • (2016): The Originality of Alciphron’s Erotic Metaphors and their Value as Evidence of (Dis)Unity of his Work. The Letters of Alciphron: to be or not to be a work (Les Lettres d'Alciphron: la possibilité d'une œuvre), Nica, Francuska, 10.–11. lipnja 2016.
 • (2016): The World of Erotic Metaphors of Alciphron and Aristaenetus. 9th Annual International Conference on Literature, Atena, Grčka, 6.–9. lipnja 2016.
 • (2015): „Vodena“ metaforika u službi erotike u grčkoj fikcionalnoj epistolografiji. Zadarski filološki dani 6, Zadar i Novalja, Hrvatska, 25.–26. rujna 2015.
 • (2014): Imenovanje korespondenata u grčkoj fikcionalnoj epistolografiji i Aristenetove inovacije. VIII. Skokovi etimološkoonomastički susreti, Zadar, Hrvatska, 23.–25. listopada 2014.

Sudjelovanja na stručnim skupovima

 • (2018): Pisma u Euripidovim tragedijama. Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika klasičnih jezika Zadarske, Šibenskokninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Split, Hrvatska, 10. studenog 2018.

Javni nastupi, promocija Odjela i promocija znanosti

 • (2016): Sudjelovanje u manifestaciji „Mjesec hrvatske knjige“; predavanje uz radionicu sa studentima Kako su čitali i pisali stari Grci i Rimljani?. Gradska knjižnica Zadar, ogranak Arbanasi, 20. listopada 2016.
 • (2020): Suradnja s Teatrom Dragon, predstava Odiseja 2020.; javno predavanje Odisejev povratak; pobjeda ljudskoga uma nad opasnostima i iskušenjima. Multimedijalna dvorana, Kneževa palača, Zadar, 8. siječnja 2020.

Ostale aktivnosti:

 • Od 2018. godine članica međunarodnog znanstvenog projekta i istraživačke mreže (Research Network) “Love Letters and Erotic Letters: Antiquity and Beyond” glavnog istraživača dr. Owena Hodkinsona (University of Leeds, United Kingdom)

Informacije dostupne na: https://ahc.leeds.ac.uk/languages-research-innovation/dir-record/research-projects/983/love-letters-and-erotic-letters-antiquity-and-beyond