Odjel za klasičnu filologiju

 

Ime i prezime: dr. sc. Maria Mariola Glavan

Naziv ustanove: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju

E-mail adresa: mglavan1@unizd.hr

Zvanje/znanstveni status: Poslijedoktorandica

Crosbi: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=378344

Konzultacije: UT. 14-16 i/ili prema dogovoru

 

Obrazovanje:

2002. diplomirala studij francuskog jezika i književnosti te talijanski jezik i književnost na University of Toronto (Honours Bachelor of Arts Specialist)

2003. završila magistarski studij talijanskog jezika i književsnoti na Univeristy of Toronto (Master of Arts)

2009. završila preddiplomski studij grčkog jezik i književnosti te latinskog jezika i rimske knijževnosti na Sveučilištu u Zadru

2012. završila diplomski studij grčkog jezik i književnosti te latinskog jezika i rimske knijževnosti na Sveučilištu u Zadru

2019. završila poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu obranom disertacije pod naslovom Etimološka obrada posuđenica romanskog podrijetla u govoru mjesta Privlake u srpnju 2019. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Marasović-Alujević.

Od 2019. god. radi na Odsjek za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru kao poslijedoktorandica.

 

Izlaganja na znanstvenim skupovima

Pozorište i pripovijetka u književnostima na romanskim jezicima (2015) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Podnesak: Vulgarnolatinski elementi u jeziku Plauta.

Natales grate numeras?  - međunarodni znanstveni skup povodom 60. obljetnice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru (2017) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Podnesak: Towards the Reconstruction of an Indo-European Prototype: Parallels between Morana and Helen of Troy.

Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića  - međunarodni znanstveni skup u spomen na akademika Petra Šimunovića (2018) na Braču. Podnesak: Toponimija romanskog podrijetla na privlačkom poluotoku: Etimološka obrada.

Kultura Mare Internum - međunarodni znanstveni skup (2018) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Juraj Dobrile u Puli. Podnesak: Jason as a Subversion of the Hero in Light of Archetypal Criticism.

 

Objavljeni radovi

LONČAR, M. / ŠARIĆ, M. M. (2012). “HYLOGRAPHIA (De Administrando Imperio, 29/280)”, Ars Adriatica, 2, Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 75-85.

BULIĆ, N. / ŠARIĆ, M. M. (2014). Gramatičke značajke vulgarnog latinskoga. Redak, Split.

GLAVAN, M. M. (2017). “Vulgarnolatinski elementi u jeziku Plauta”, Zbornik radova sa Međunaodnog znanstvenog skupa iz romanistike: Pozorište i pripovijetska u književnostima na romanskim jezicima, Mirza Mejdanija (ur.). TDP, Sarajevo.

GLAVAN, M.M. (2019). “Toponimija romanskog podrijetla na privlačkom poluotoku: Etimološka obrada” u U početku bijaše ime, Sveučilište u Splitu, Split (U objavi).

Add Content...