Odjel za klasičnu filologiju

 

Ime i prezime: dr. sc. Maria Mariola Glavan

CV - english

Naziv ustanove: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju

E-mail adresa: mglavan1@unizd.hr

Zvanje/znanstveni status: Docentica

https://www.croris.hr/osobe/profil/35417

Konzultacije: UT. 14-16 i/ili prema dogovoru

Obrazovanje:

 

  • 2002.: Honours Bachelor of Arts, blended specialist in Italian and French, University of Toronto
  • 2003.: Master of Arts, Italian Language and Literature, University of Toronto
  • 2009.: Preddiplomski studij Grčkog jezik i književnosti te Latinskog jezika i rimske knijževnosti, Sveučilištu u Zadru
  • 2012.: Diplomski studij Grčkog jezik i književnosti te Latinskog jezika i rimske knijževnosti., Sveučilištu u Zadru
  • 2019.: Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Od 2019. god. radi na Odsjek za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru kao poslijedoktorandica.

Od ožujka 2023. izabrana na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Područje znanstvenog interesa:

poredbenopovijesna gramatika klasičnih jezika, vulgarni latinitet, komparativna mitologija, epika