Odjel za klasičnu filologiju
Rok za prijavu teme i mentora

Rok za prijavu teme i mentora

Rok za prijavu teme i mentora za završne i diplomske radove na Odjelu za klasičnu filologiju, za studente koji su sada na trećoj godini preddiplomskog studija ili drugoj godini diplomskog studija, je ponedjeljak, 11. ožujka do 12 sati. Zahtjevi se predaju u tajništvo na predviđenom obrascu, a uz suglasnost mentora, mogu biti poslani tajnici e-mailom, pa će ih mentori i studenti naknadno u tajništvu potpisati. Zahtjeve za diplomske radove obavezno prate i sažeci (150-300 riječi) koji ukratko objašnjavanju ciljeve i metode.  Obrasci zahtjeva su dostupni ovdje

Pročitaj više
Rok za prijavu teme i mentora
Erasmus+ Info dani na Sveučilištu u Zadru: Otvoren natječaj za financiranje mobilnosti u akad. god. 2019./2020.

Erasmus+ Info dani na Sveučilištu u Zadru: Otvoren natječaj za financiranje mobilnosti u akad. god. 2019./2020.

Ured za međunarodnu suradnju poziva studente da sudjeluju na Erasmus+ Info danima na Sveučilištu u Zadru koji će se održati 27. i 28. veljače 2019. Prvi Info dan održat će se u srijedu, 27. veljače u 12 sati u Multimedijalnoj dvorani na Novom kampusu, dok će se drugi Info dan održati 28. veljače u 11 sati u dvorani 143 na Starom kampusu (zgrada na rivi). Tom prilikom studentima će biti predstavljen upravo otvoren  Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka kojeg je moguće ostvariti u ak. god. 2019./2020. Opširnije.

Pročitaj više
Erasmus+ Info dani na Sveučilištu u Zadru: Otvoren natječaj za financiranje mobilnosti u akad. god. 2019./2020.
Rektorova nagrada

Rektorova nagrada

Studenti Odjela za klasičnu filologiju koji ispunjavaju kriterije za Rektorovu nagradu mogu se prijaviti u tajništvu Odjela do 25. veljače  i tom prilikom trebaju dostaviti:

- životopis

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za studente prve godine diplomskog studija

- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija

- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman u relevantnim aktivnostima.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija. Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti su dostupni ovdje.

Pročitaj više
Rektorova nagrada