Odjel za klasičnu filologiju
Dodatni ispitni rok

Dodatni ispitni rok

Studenti koji žele izaći na dodatni ispitni rok na Odjelu za klasičnu filologiju, trebaju se e-mailom javiti predmetnom nastavniku najkasnije do 30. rujna radi dogovora o terminu. Upis u akad. godinu 2020./2021. putem Studomata traje do 11. listopada i da bi ga student mogao napraviti mora imati upisane ocjene iz položenih ispita.

Napomena: Ako student nema napravljenu prijavu na zadnji rujanski rok, neka se javi zbog toga u tajništvo odjela - telefonom ili e-mailom.

Pročitaj više
Dodatni ispitni rok