Odjel za klasičnu filologiju

Aristenetova Erotska pisma

U izdanju Sveučilišta u Zadru upravo je objavljena znanstvena monografija Aristenetova Erotska pisma autorice izv. prof. dr. sc. Sabire Hajdarević. U opširnoj uvodnoj studiji monografije ponuđena je detaljna analiza konstitutivnih obilježja pisama malo poznate kasnoantičke/bizantske epistolarne zbirke iz 6. stoljeća koja se uobičajeno pripisuje Aristenetu, predstavljena je društvenopovijesna pozadina i kulturna klima u kojoj je zbirka nastala i objašnjen je razvoj grčke fikcionalne epistolografije kao podvrste. Znanstvena studija upotpunjena je prvim cjelovitim prijevodom Erotskih pisama na hrvatski jezik.