Odjel za klasičnu filologiju

RASPORED SATI i UPIS NA IZBORNE PREDMETE

Objavljen je raspored nastave za akad. god. 2015./2016. Studenti ga mogu vidjeti ovdje.

Studenti Odjela za klasičnu filologiju se upisuju na izborne predmete dolaskom na prvi nastavni sat željenog predmeta, prijavom kod predmetnog nastavnika. Studenti za upis na izborne predmete Odjela za klasičnu filologiju ne moraju dolaziti u tajništvo Odjela.

 

Theme picker