Odjel za klasičnu filologiju

Dodatni ispitni rok

Studenti koji žele izaći na dodatni ispitni rok na Odjelu za klasičnu filologiju, trebaju se e-mailom javiti predmetnom nastavniku najkasnije do 30. rujna radi dogovora o terminu. Ispiti za studente 3. godine preddiplomskog studija moraju biti organizirani najkasnije do 7. listopada, što podrazumijeva i upisane ocjene do tog datuma, a obrane najkasnije do 12. listopada. Ispiti za ostale studente moraju se organizirati i ocjene upisati do 9. listopada. Upis u akad. godinu 2020./2021. putem Studomata traje do 11. listopada.

Ispit iz Osnova latinskog jezika I održat će se putem Merlina 2. 10. 2020. od 10 do 14 sati.

Napomena: Ako student nema napravljenu prijavu na zadnji rujanski rok, neka se javi zbog toga u tajništvo odjela - telefonom ili e-mailom.

Theme picker