Odjel za klasičnu filologiju

Blagdan sv. Krševana – Dan Grada Zadra - predstava

Povodom blagdana sv. Krševana i Dana Grada Zadra u utorak, 22. studenoga 2016. studenti i nastavnici Odjela za klasičnu filologiju izveli su u Crkvi sv. Dominika u Zadru predstavu Aristofanovi oblaci nad Ravnim Kotarima s predigrom Čavrljanje starogrčkog pjesnika Teokrita.