Odjel za klasičnu filologiju

Dies academicus 2022

Povodom Dana Sveučilišta u Zadru 24. ožujka 2022. na Odjelu za klasičnu filologiju održano je izlaganje "Odjel za klasičnu filologiju - retrospektiva 2002. - 2022." Izlaganje su održale izv. prof. dr. sc. Diana Sorić i doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić.