Odjel za klasičnu filologiju

"Dogs in Greek Literature; Beasts and Best Friends"

Doc. dr. sc. Sabira Hajdarević održala je 19. listopada 2023. godine izlaganje naslova Dogs in Greek Literature; Beasts and Best Friends na interdisciplinarnoj znanstveno-popularnoj konferenciji 5. Dani kulturne animaliSTike. Nije pas beštija (5th Days of animal STudies. A dog is not a Brute) te je svojim sudjelovanjem promovirala Odjel za klasičnu filologiju i vlastiti znanstveni rad. Konferenciju je organizirao Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta u Splitu, a održala se u Splitu, na Braču i na Hvaru između 17. i 21. listopada.