Odjel za klasičnu filologiju

Erasmus+ stručna praksa - Info dani

Ured za međunarodnu suradnju, Studentski zbora Sveučilišta u Zadru i ESN-a Zadar organiziraju Info-dane Erasmus+ stručne prakse. Cilj događaja je upoznati studente s mogućnostima stručne prakse i usavršavanja u inozemstvu. Studenti će imati priliku upoznati se s procesom prijave na spomenute prakse, kao i iskustva kolega koji su se na to već odvažili.