Odjel za klasičnu filologiju

Gostujuće predavanje na Odjelu za klasičnu filologiju

Doc. dr. sc. Petra Matović (Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) održat će gostujuće predavanje pod nazivom "Brazilske Georgike" u četvrtak 21. ožujka 2024. u dvorani 137 s početkom u 13 sati.