Odjel za klasičnu filologiju

Građa za splitsko slikarstvo 14. i 15. stoljeća

Izv. prof. dr. sc. Anita Bartulović i prof. dr. sc. Emil Hilje objavili su knjigu "Građa za splitsko slikarstvo 14. i 15. stoljeća" u izdanju Državnog arhiva u Zadru. Djelo je zbirka prijepisa izvornog arhivskog gradiva koja može poslužiti kao podloga za neka buduća istraživanja splitske slikarske baštine 14. i 15. stoljeća te njezina mjesta u širim okvirima dalmatinske likovne kulture. Autori su  još jednom dokazali da poznavanje arhivskih izvora pruža čvrsta uporišta, kako u proučavanju samih umjetničkih djela i umjetničkih ličnosti, tako, još i više, u pokušajima rekonstrukcije cjelokupne kulturne i umjetničke klime pojedinih sredina ili razdoblja.