Odjel za klasičnu filologiju

Međunarodni dan grčkog jezika

Međunarodni dan grčkog jezika proslavljen je 8. veljače 2024. u veseloj atmosferi u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. Zadar. Učenici su imali priliku okušati se u transliteraciji Lineara B, zaigrati starogrčku društvenu igru Pente grammai i provjeriti svoje znanje iz starogrčke civilizacije. Aktivnosti su za učenike priredili Teuta Serreqi Jurić, Maria Mariola Glavan, Sanja Smodlaka Vitas i Zvonko Liović.