Odjel za klasičnu filologiju

NASTUPNO PREDAVANJE

U utorak, 10. veljače 2015. s početkom u 11:30 na Odjelu za klasičnu filologiju održat će se nastupno predavanje dr. sc. Nade Bulić, znanstvene suradnice, u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na temu "Izvori za poznavanje grčke tragedije". Pozivaju se studenti Odjela za klasičnu filologiju da prisustvuju predavanju, a koje je obavezno za studente Grčkog jezika i književnosti. Plakat