Odjel za klasičnu filologiju

Obavijest o sistematskom pregledu za studente 1. godine

1. Sistematski pregled za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija grčkog jezika i književnosti će se održati  5. 7. 2019. – PETAK od 14-17 h u ambulanti  Osnovne škole Bartula Kašića, adresa: Bribirski prilaz 2, Zadar. Za više informacija možete se obratiti na tel. 023-322-328.

2. Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskog studija latinskog jezika i rimske knjževnosti, na liječnički sistematski pregled koji će se obaviti u četvrtak 6. lipnja 2019., popodne od 14 do 19 sati u ambulanti Smiljevac koja se nalazi u Osnovnoj školi Smiljevac, ulica Ivana Lucića 47. Sa sobom treba donijeti indeks (ili xicu), kemijsku olovku i nalaze liječnika specijaliste ukoliko se liječe od neke bolesti. Kontakt: amb. za školsku medicinu Smiljevac, tel. 241-647, Tatjana Mustać-Matulj dr. med. spec. školske medicine