Odjel za klasičnu filologiju

OBAVIJEST ZA BRUCOŠE - STUDOMAT

Da bi se upisali na izborne predmete, brucoši trebaju na Studomatu:

1. Kliknuti "Upis godine"

2. Pričekati da se pojavi naziv upisane kombinacije, pored kojih su crveno označene naredbe "upiši“. Kliknite narančastu strelicu kod naziva prvog studija

3. Odabrati izborne predmete (crvena boja pomaže da se lakše snađete)

4. Provjeriti jesu li vam već upisani obavezni predmeti. Ako nisu, upišite i njih.

5. Nakon što ste na jednom studiju odabrali sve potrebne predmete (provjerite Red predavanja) naredba "upiši" za svaki studij će postati zelena.

6. Na isti način odabrati predmete drugog studija (ako je potrebno).

7. Kada su ispunjeni uvjeti za oba studija, na ekranu će i druga naredba "upiši" pozeleniti, nakon čega treba kliknuti na "upiši" za obje kombinacije zajedno.

8. Pojavljuje se ekran za provjeru - pa provjerite jeste sve upisali ako treba. Ako je sve u redu, potvrdite upis klikom na naredbu.

Prije upisa ne zaboravite provjeriti raspored kako bi izbjegli kolizije.