Odjel za klasičnu filologiju

OBRANE ZAVRŠNIH I DIPLOMSKI RADOVA

Podsjećamo studente da je potrebno tjedan dana prije predviđenog datuma obrane završnih i diplomskih radova doći u tajništvo radi provjere uvjeta za pristupanje obrani. Studenti trebaju donijeti presliku indeksa, a sve ocjene moraju biti upisane u ISVU i indeks da bi student mogao pristupiti obrani.