Odjel za klasičnu filologiju

ODOBRENE TEME I MENTORI ZAVRŠNIH RADOVA U AKAD. GOD. 2014./15.

Popis odobrenih tema i mentora završnih radova u akad. god. 2014./15. može se vidjeti ovdje.

Studenti koji žele završiti preddiplomski studij u ovoj akad. godini te se prijaviti za upis na diplomski studij u listopadu 2015. na Sveučilištu u Zadru, moraju obraniti završni rad najkasnije do 7. listopada 2015. godine. Studenti koji do navedenog datuma ne obrane završni rad, upisuju apsolventsku godinu ako su ostvarili potrebne uvjete (prikupljeni svi potpisi).

Studenti su dužni putem Studomata kontinuirano pratiti jesu li im upisane ocjene svih položenih ispita u ISVU. Uvjet za pristupanje obrani završnog/diplomskog rada su upisane ocjene svih položenih ispita u informatički sustav i indeks. Studenti u statusu S, koji se vode u PAKEL informatičkom sustavu, trebaju u referadi ili tajništvu zatražiti prijepis ocjena i tako provjeriti jesu li im upisane sve ocjene.