Odjel za klasičnu filologiju

Otvorene su prijave za izborne predmete EU-CONEXUS programa

Sveučilište u Zadru otvorilo je novi krug prijava na EU-CONEXUS programe izbornih kolegija (Minorse) za zimski semestar akademske godine 2021./2022. Prijave će biti otvorene do 17. svibnja 2021. godine.