Odjel za klasičnu filologiju

RASPORED SATI i UPIS NA IZBORNE PREDMETE

Objavljen je raspored sati za ljetni semestar. Možete ga vidjeti ovdje.

Studenti Odjela za klasičnu filologiju upisuju se na izborne predmete tako što se jave predmetnom nastavniku na početku nastave. 

Za predmet Antička kazališna radionica, na kojega se mogu upisati studenti sa svih Odjela, prijave su u tajništvu do 4. ožujka. Predmet se ne ocjenjuje, za sudjelovanje u predstavi se dobiva 3 ECTS boda. Fotografije i snimku predstave koju su izveli studenti prošle godine upisani na predmet Antička kazališna radionica možete vidjeti ovdje.