Odjel za klasičnu filologiju

REKTOROVA NAGRADA

U ožujku na svečanoj sjednici povodom Dana sveučilišta u Zadru, dodijelit će se pet Rektorovih nagrada za studente za akademsku godinu 2013./2014. Slično prethodnoj godini, kriteriji za dobivanje Rektorove nagrade neće biti samo ostvareni prosjek ocjena, već i cjelokupni studentski angažman, odnosno, sve
druge studentske aktivnosti vezane za istraživački i stručni rad. Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija.

Studenti Odjela za klasičnu filologiju koji se žele natjecati i koji ispunjavaju kriterije (opširnije), mogu se prijaviti u tajništvo Odjela za klasičnu filologiju s potrebnim dokumentima (opširnije) najkasnije do 23. veljače 2015. godine.