Odjel za klasičnu filologiju

XICE - obavijest

Obavještavamo da će se od 7. studenog 2016. xicama dodijeliti status "Poništena" ako student nema obavljen upis u akademsku godinu 2016./17. 

Također, skrećemo pozornost na minimalan broj bodova potreban za ostvarivanje prava na potporu MZOS-a za prehranu. Opširnije.