Odjel za klasičnu filologiju

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TEME diplomskog ili završnog rada - promjena roka

Stručno vijeće Odjela odredilo je novi rok za dostavu zahtjeva za odobrenje teme diplomskog ili završnog rada u akad. godini 2015./16. Studenti koji žele u ovoj akademskoj godini obraniti završni/diplomski rad, potpisani zahtjev za odobrenje teme trebaju predati u tajništvo najkasnije do 15. ožujka 2016. Studenti diplomskog studija zahtjevu prilažu sažetak. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama u rubrici "Studenti".