Odjel za klasičnu filologiju

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI - obavijest

Završni i diplomski radovi koji se brane nakon 1. prosinca 2015. godine trebaju biti pripremljeni prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Zbog pohrane u Digitalni repozitorij navode se obvezni elementi koje mora sadržavati svaki završni i diplomski rad, a student treba ispuniti za to predviđene obrasce. 

Upute, obrasci i obvezni elementi nalaze se ovdje.