Odjel za klasičnu filologiju
ODOBRENE TEME I MENTORI ZAVRŠNIH RADOVA U AKAD. GOD. 2014./15.

ODOBRENE TEME I MENTORI ZAVRŠNIH RADOVA U AKAD. GOD. 2014./15.

Popis odobrenih tema i mentora završnih radova u akad. god. 2014./15. može se vidjeti ovdje.

Studenti koji žele završiti preddiplomski studij u ovoj akad. godini te se prijaviti za upis na diplomski studij u listopadu 2015. na Sveučilištu u Zadru, moraju obraniti završni rad najkasnije do 7. listopada 2015. godine. Studenti koji do navedenog datuma ne obrane završni rad, upisuju apsolventsku godinu ako su ostvarili potrebne uvjete (prikupljeni svi potpisi).

Studenti su dužni putem Studomata kontinuirano pratiti jesu li im upisane ocjene svih položenih ispita u ISVU. Uvjet za pristupanje obrani završnog/diplomskog rada su upisane ocjene svih položenih ispita u informatički sustav i indeks. Studenti u statusu S, koji se vode u PAKEL informatičkom sustavu, trebaju u referadi ili tajništvu zatražiti prijepis ocjena i tako provjeriti jesu li im upisane sve ocjene.
Pročitaj više
ODOBRENE TEME I MENTORI ZAVRŠNIH RADOVA U AKAD. GOD. 2014./15.
STUDENTSKA EVALUACIJA

STUDENTSKA EVALUACIJA

Studentska evaluacija kvalitete nastavnog procesa i rada nastavnika u ljetnom semestru tekuće akademske godine provodi se od 25. svibnja do 15. lipnja 2015.

Evaluacija se provodi se putem Studomata - Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

Pozivamo studente da sudjelovanjem u evaluaciji ispune svoje pravo i akademsku obvezu kojom se izravno utječe na poboljšanje uvjeta studiranja i rada nastavnika.
Pročitaj više
STUDENTSKA EVALUACIJA
OBAVIJEST STUDENTIMA IZ INFORMATIČKE SLUŽBE

OBAVIJEST STUDENTIMA IZ INFORMATIČKE SLUŽBE

Od mjeseca rujna za potrebe autorizacije (pristupa) u Informacijski sustav visokog učilišta (ISVU) koristiti će se elektronički identitet (AAI@EduHr).

Studenti/ce čiji se podaci vode kroz ISVU, a još nemaju otvoreni elektronički identitet moraju do 26. svibnja 2015. otvoriti elektronički identitet kod odjelne tajnice (jednopredmetni studij) ili u Studentskoj službi –referadi (dvopredmetni studij).

Molimo studente/ice koji imaju otvoreni elektronički identitet za provjeru ispravnosti i valjanosti korisničkog računa. Ispravnost možete provjeriti uspješnim logiranjem na adresi: adresi:https://personal.unizd.hr/ldap/, a valjanost provjerom polja „Datum isteka temeljne povezanosti (hrEduPersonExpireDate)“. Ispravan je račun kod kojeg je moguće napraviti logiranje na sustav, a valjan je onaj račun kod kojeg je datum povezanosti veći od 1. lipnja 2015. godine. Obnovu zaporke kao i produženje datuma povezanosti možete napraviti kod odjelne tajnice (jednopredmetni studij) ili u Studentskoj službi –referadi (dvopredmetni studij).

Elektronički identiteti kod kojeg će na dan 1. lipnja 2015. godine „Datum isteka temeljne povezanosti“ biti manji od 29. svibnja 2015. biti će obrisan iz baze.

Obrisani elektronički identitet možete obnoviti u razdoblju od 1. lipnja do 10. lipnja. 2015., u Studentskoj službi (DHM), kod Davorke Denone.

Dodatne informacije možete dobiti na mail: aai@unizd.hr

S poštovanjem,

Neven Pintarić

Služba za inf. potporu

Sveučilište u Zadru
Pročitaj više
OBAVIJEST STUDENTIMA IZ INFORMATIČKE SLUŽBE