Odjel za klasičnu filologiju
SASTANAK SA STUDENTIMA viših godina u 12:30

SASTANAK SA STUDENTIMA viših godina u 12:30

Pozivaju se svi studenti (ne brucoši) na sastanak s pročelnikom Odjela, tajnicom i studentskim predstavnikom. Tema sastanka su upisi u višu godinu studija, parcijale, izborni predmeti, gubljenje studentskih prava, pisanje i prijave završnih i diplomskih radova, upis na diplomski studij, mobilnost i sve ostalo za što studenti pokažu interes i postave pitanja. Sastanak će se održati u učionici 137 na Odjelu za klasičnu filologiju 5. listopada u 12:30 sati. Zamolbe za parcijalu će se početi primati nakon tog sastanka.

Sastanak pročelnika sa brucošima će biti 5. listopada u terminu koji će naknadno biti objavljen.
Pročitaj više
SASTANAK SA STUDENTIMA viših godina u 12:30
Početak nastave

Početak nastave

Prijem brucoša će biti 5. 10., a nastava počinje 6. 10. Detaljanije obavijesti na ovu temu te o upisu izbornih predmeta i parcijale, bit će postavljene krajem rujna na webu odjela. Redovi predavanja su objavljeni na webu odjela u Studentskom kutku. Raspored će biti objavljen krajem rujna.
Pročitaj više
Početak nastave