Odjel za klasičnu filologiju
RASPORED SATI i UPIS NA IZBORNE PREDMETE

RASPORED SATI i UPIS NA IZBORNE PREDMETE

Objavljen je raspored sati za ljetni semestar. Možete ga vidjeti ovdje.

Studenti Odjela za klasičnu filologiju upisuju se na izborne predmete tako što se jave predmetnom nastavniku na početku nastave.

Za predmet Antička kazališna radionica, na kojega se mogu upisati studenti sa svih Odjela, prijave su u tajništvu do 4. ožujka. Predmet se ne ocjenjuje, za sudjelovanje u predstavi se dobiva 3 ECTS boda. Fotografije i snimku predstave koju su izveli studenti prošle godine upisani na predmet Antička kazališna radionica možete vidjeti ovdje.
Pročitaj više
RASPORED SATI i UPIS NA IZBORNE PREDMETE
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TEME diplomskog ili završnog rada - promjena roka

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TEME diplomskog ili završnog rada - promjena roka

Stručno vijeće Odjela odredilo je novi rok za dostavu zahtjeva za odobrenje teme diplomskog ili završnog rada u akad. godini 2015./16. Studenti koji žele u ovoj akademskoj godini obraniti završni/diplomski rad, potpisani zahtjev za odobrenje teme trebaju predati u tajništvo najkasnije do 15. ožujka 2016. Studenti diplomskog studija zahtjevu prilažu sažetak. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama u rubrici "Studenti".
Pročitaj više
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TEME diplomskog ili završnog rada - promjena roka
REKTOROVA NAGRADA

REKTOROVA NAGRADA

Studenti Odjela za klasičnu filologiju koji ispunjavaju kriterije za Rektorovu nagradu mogu se prijaviti u tajništvu Odjela do četvrtka 11. veljače do 12 sati i tom prilikom trebaju dostaviti:

- životopis

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za studente prve godine diplomskog studija

- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija

- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman u relevantnim aktivnostima.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija. Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti su dostupni ovdje.
Pročitaj više
REKTOROVA NAGRADA