Odjel za klasičnu filologiju

ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU - syllabusi

GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST

akad. god. 2021./2022.

Napomena: Predmeti su navedeni abecednim redoslijedom

Preddiplomski studij:

zimski semestar

 

Preddiplomski studij: 

ljetni semestar

Grčka historijska gramatika 

 

Antičko nasljeđe kao izvor suvremenog urbanog identiteta

Grčka književnost: Homer

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće

Grčka književnost: Homer (seminar)

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće (seminar)

Grčka književnost: Prosvjetiteljstvo

 

Grčka književnost: Klasika

Grčka književnost: Prosvjetiteljstvo (seminar)

 

Grčka književnost: Klasika (seminar)

Grčka lektira I

 

Grčki jezik II

Grčki jezik I

 

Grčki jezik IV

Grčki jezik III

 

Historijska fonetika klasičnih jezika 

Klasična mitologija

 

Intimni život antičkih Grka i Rimljana

Latinska historijska gramatika

 

Kulinarstvo u starom Rimu

Latinska lektira I

 

Latinski jezik II

Latinski jezik I

 

Latinski jezik IV

Latinski jezik III

 

Osnove grčkog jezika II

Metrika

 

Osnove latinskog jezika II

Osnove grčkog jezika I

 

Osnove novogrčkog jezika II

Osnove latinskog jezika I

 

Rimska književnost: Lirika i epigram

Osnove novogrčkog jezika I

 

Rimska književnost: Lirika i epigram  (seminar)

Pregled antičke civilizacije

 

Rimska književnost: Historiografija

Rimska književnost: Epika i satira

 

Rimska književnost: Historiografija (seminar)

Rimska književnost: Epika i satira (seminar)

 

 

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija

 

 

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija (seminar)

 

 

Starolatinski natpisi 

 

 

Uvod u metodologiju znanstvenog i stručnog rada

 

 

Uvod u studij klasične filologije

 

 

 

 

 

Diplomski studij: 

zimski semestar

 

Diplomski studij:

ljetni semestar

Bizantska historiografija do 10. stoljeća   Lektira II (grčki)

Helenizam II

 

Lektira II (latinski)

Hrvatski rani srednji vijek u epigrafskim i diplomatičkim izvorima

 

Metodika nastave klasičnih jezika I
Italski elementi u rimskoj književnosti    

Lektira III (grčki)

 

 

Lektira III (latinski)

 

 

Metodika nastave klasičnih jezika II

 

 

Odnos između književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti